راهبرد معاصر

نفوذ صدای 2030 در میان نگرانی‌های مردم ایرانشهر

اخبار منتشره در حوزه تجاوز مدتی است که به صورت گسترده سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی است، برای ترسیم وضعیت کنونی جامعه ایرانی؛ اخباری که همیشه بعد از انتشار، صحت و سقم آن محل تردید قرار گرفته است و بیشتر تخریب امنیت روانی را موجب شده است که آخرین آن مربوط به جامعه اهل تسنن در ایرانشهر واقع شده است.
تلاش دوگانه ربع پهلوی؛ از تخریب ملت مومن تا مقدس نمایی برای جسد مجهول الهویه

تلاش دوگانه ربع پهلوی؛ از تخریب ملت مومن تا مقدس نمایی برای جسد مجهول الهویه

از ابتدای سال 97 در سطح رسانه‌ها در دومقطع زمانی نزدیک به هم دو خبر از خاندان پهلوی بیرون آمده است که گویی در پی طرح مجدد تلنگر ذهنی است برای بازگشت به دوران شاهنشاهی و در گام بعد حرکت برای تغییر مهندسی بدنه اجتماعی ایران.
رقص سلبریتی‌ها بر ذهن فقیر ما

رقص سلبریتی‌ها بر ذهن فقیر ما

اینجا؛ جامعه من، تا اطلاع ثانوی سطحی نگری رکن اساسی آن است؛ مادامیکه فقر مطالعه و اندیشه در مردمانش، خیانت خواصش و جهل عوامش ترانه «سلبریتی‌محوری» می سراید.
نابسامانی سیاست‌های فرهنگی و افزایش آمار طلاق

نابسامانی سیاست‌های فرهنگی و افزایش آمار طلاق

سخن بر این است که عدم صدای واحد از سیستم دولتی و نبود قاطعیت در اجرا و هم چنین سیاست ورزی در سیاست‌ها و آرمان‌های فرهنگی ج.ا.ایران موجباتی شده است که اکنون فیلترینگ یک پیام‌رسان بیشتر بعد سیاسی پیدا کند و مسئولان امر فراموش کرده‌اند که امثال این پیام‌رسان‌های بدون نظارت عامل تسریع در آسیب‌های اجتماعی من‌جمله طلاق و کاهش سن اعتیاد در حدود سن 15سالگی، هستند
کِیف دشمن را کوک نکنیم!

کِیف دشمن را کوک نکنیم!

احیای برخی خواسته های اجتماعی غیرهمسو با ارزش‌های اسلامی از سوی معاندان، نیازمند جرقه‌هایی است که از درون مملکت ایجاد شود تا بتواند به اهداف استکباری خود برسد.