راهبرد معاصر

محسن هاشمی شهردار پایتخت می شد، بهتر بود!
غلامحسین کرباسچی:

محسن هاشمی شهردار پایتخت می شد، بهتر بود!

شهردار اسبق تهران معتقدست: اگر نیروی جوانتری شهدار تهران می شد موفقتر بود. امیدوار بودیم محسن هاشمی بیاید که با توجه به سابقه طولانی مدتی که ایشان در مترو داشت می توانست موفق باشد.
مدیران لیبرال مشوق فرهنگ لیبرال!

مدیران لیبرال مشوق فرهنگ لیبرال!

این بار نیز محصول اندیشه های لیبرالی در برج میلاد تهران محلی برای تضاد فکری مدیران معتقد به این سبک مدیریتی، با آرا و اندیشه های اسلامی و باورهای مذهبی مردم بود.
نگاهی به پدیده طلاق با عینک جامعه شناسی

نگاهی به پدیده طلاق با عینک جامعه شناسی

طلاق یک پدیده چند بعدی است; برخی این پدیده را از بعد ، حقوقی می بینند و برخی دیگر از بعد ، پدیده روان شناختی و حتی یک پدیده اقتصادی و یا اجتماعی می نگرند. که دراین تحلیل قصد بررسی پدیده طلاق از منظر اجتماعی و جامعه شناسی را داریم.
آیا نسل چهارمی ها مخالف نظام هستند؟
ایمانی جاجرمی جامعه شناس شهری پاسخ می دهد؛

آیا نسل چهارمی ها مخالف نظام هستند؟

برخی می گویند به واسطه حضور پررنگ نوجوانان در اغتشاشات، بخشی از نسل سوم و چهارم انقلاب به باورهای انقلاب اسلامی بی تفاوت شده اند که البته به دلایل مختلف تحلیل درستی نیست.