راهبرد معاصر

تصحیح چند تصور غلط درباره

تصحیح چند تصور غلط درباره "FATF"

اصلا نمی‌توان جهش ارزی را با تحولات FATF توضیح داد. این که این همه عامل بنیادی مهم -انباشت عظیم نقدینگی، نابودی نقشه ارزی، محدود شدن عمل EIH و کنلن- را نبینیم و تصور کنیم با تصویب موارد پیشنهادی ارز ناگهان نصف قیمت خواهد شد بیش از حد خامدستانه و سیاسی است.
گام‌هایی برای رفع گره‌های معیشتی

گام‌هایی برای رفع گره‌های معیشتی

آنچه امروز می تواند بیشترین کمک را در زمینه بهبود وضعیت معیشت مردم در کوتاه مدت ایجاد کند، اطمینان بخشی به افکارعمومی در خصوص کنترل وضعیت توسط دولت و بهبود شرایط است.
کشور در بحران نیست، مدیریت کشور در بحران است
محمد غرضی:

کشور در بحران نیست، مدیریت کشور در بحران است

وزیر دولت سازندگی معتقدست: کشور ایران ثروتمند و وضعیتش خوب است اما وضع مدیریت و اداره کشور بسیار بد است و ما در کشور گفتاری و بحران نداریم، بلکه مدیریت کشور در بحران است.
انفعال دولت در قبال دغدغه‌های مردم

انفعال دولت در قبال دغدغه‌های مردم

معضل اساسیِ دولتِ اعتدال‌گرا، این است که در اثرِ فاصله‌گیری از روحیّه و منش و فکرِ انقلابی، کوشید با واگذار کردن و به فروش نهادنِ عناصرِ قدرتِ نظام، منافعِ مادّی و اقتصادیِ کوتاه‌مدّت به چنگ آورد؛ اما در عمل جامعه با وضعیت ناخوشایند و ملتهب مواجه شده است.
۱۲۳