rahbordemoaser.ir

از
یادداشت تحلیلی/

از "نمود" واقعه بازار تهران تا "بود" واقعه

تاریخ سیاسی ایران نیز این گزاره را تایید می کند که هیچگاه بازار به معنای بازاریان در شکل اراده جمعیشان پیشرو و پیشبرنده تحولات اجتماعی است نبوده اند . عضو گروه های حامی و پشتیبان جریان های تحولخواه شاید بوده باشند اما آوانگار نه.
اهداف پشت پرده از القای شائبه شنود اصلاح طلبان

اهداف پشت پرده از القای شائبه شنود اصلاح طلبان

یکی از اهداف اصلاح طلبان در ایام نزدیک به انتخابات 1400 مطرح ساختن دوباره نام خاتمی در سپهر سیاست کشور است تا بتوانند با مطرح ساختن او و چانه زنی با نهادهای مسئول، نه با خاتمی بلکه در نهایت با گزینه حداکثری خویش در عرصه انتخابات حصور پیدا کنند.

"رفع حصر" برش کیک روحانی برای شیرین کامی اصلاح طلبان

رفع حصر برش کیکی خوش طعم برای اصلاح طلبان است و روحانی می تواند تا مدت زمانی مشخص، از سایه سنگین مطالبات اصلاح طلبان خارج شود و از دگرسو، زهر نقد رسانه ها از دولت را با انحراف از سوژه های اصلی، در این مقطع زمانی بگیرد.
دستورکار مشترک

دستورکار مشترک "دراویش گنابادی" و "گروهک تروریستی ری استارت" برای ایجاد آشوب در ایران چه بود؟

اغتشاش و رعب آفرینی دو روز پیش فرقه دروایش گنابادی در پاسداران تهران با توجه به سبقه فعالیت و مشی فکری این گروه در کنار همسویی با گروهک تروریستی ری استارت، پرده از طرح جدید برای ایجاد آشوب و ناآرامی از طریق هدف قرار دادن مسائل مذهبی بین حکومت و برخی گروه ها که هیچ پایه اعتقادی و ایمانی – فرقه دراویش گنابادی - ندارند، بر می دارد.
۱۲