راهبرد معاصر

از ایجاد موج
نگاهی به فعالیت کانال‌های چهارگانه ضدایرانی آمریکا؛

از ایجاد موج "تردید" در وضعیت موجود تا روی آوردن به "سیاست خیابانی"

پس از روی کارآمدن دولت ترامپ دو کانال در داخل مرزها برای اثربخشی سیاست های آمریکایی فعالانه تر کنشگری می کنند. کانال هایی که اگرچه تا پیش ازین نیز به شکل نامحسوس زیر پوست جامعه جلوه گری می کردند، اما طی یک سال گذشته خط ارتباطی خود را با خارج از مرزها تقویت کرده است.
از
یادداشت تحلیلی/

از "نمود" واقعه بازار تهران تا "بود" واقعه

تاریخ سیاسی ایران نیز این گزاره را تایید می کند که هیچگاه بازار به معنای بازاریان در شکل اراده جمعیشان پیشرو و پیشبرنده تحولات اجتماعی است نبوده اند . عضو گروه های حامی و پشتیبان جریان های تحولخواه شاید بوده باشند اما آوانگار نه.
اهداف پشت پرده از القای شائبه شنود اصلاح طلبان

اهداف پشت پرده از القای شائبه شنود اصلاح طلبان

یکی از اهداف اصلاح طلبان در ایام نزدیک به انتخابات 1400 مطرح ساختن دوباره نام خاتمی در سپهر سیاست کشور است تا بتوانند با مطرح ساختن او و چانه زنی با نهادهای مسئول، نه با خاتمی بلکه در نهایت با گزینه حداکثری خویش در عرصه انتخابات حصور پیدا کنند.

"رفع حصر" برش کیک روحانی برای شیرین کامی اصلاح طلبان

رفع حصر برش کیکی خوش طعم برای اصلاح طلبان است و روحانی می تواند تا مدت زمانی مشخص، از سایه سنگین مطالبات اصلاح طلبان خارج شود و از دگرسو، زهر نقد رسانه ها از دولت را با انحراف از سوژه های اصلی، در این مقطع زمانی بگیرد.
۱۲۳