راهبرد معاصر

بررسی چگونگی
نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی؛

بررسی چگونگی "پیشرفت شگفت‌انگیز" جمهوری اسلامی در علم نانو+نمودار

از 7 هزار و 44 میلیارد ریالی که نسبت به فروش محصولات نانویی ایجاد شده؛ 18 درصد آن به صادرات محصولات اختصاص داشته است. در همین راستا تعداد شرکت هایی که موفق به صادرات محصولات نانویی خود شده اند از 16 کشور به 20 کشور ارتقا پیدا کرده که نشان دهنده تمرکز هرچه بیشتر بر صادرات محصولات نانویی می باشد.
ابزارهای آمریکا برای 40سال دشمنی با ایران

ابزارهای آمریکا برای 40سال دشمنی با ایران

بریده شدن دست دشمن از منافع ایران به عنوان کشوری که از جهت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در موقعیت مثال زدنی قرار گرفته و حدود 14 درصد از منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، خود عاملی برای اتخاذ تاکتیک های متعدد برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و تلاش برای اخذ امتیاز و بهره مندی ازین مواهب است
دلیل هجمه به کمیته امداد چیست؟

دلیل هجمه به کمیته امداد چیست؟

پشت پرده هجمه علیه کمیته امداد با دوهدف عمده برنامه ریزی شده است. اول اینکه سلب اعتماد افکارعمومی و جامعه از کمیته امداد به عنوان نهاد مردمی – حاکمیتی و دوم تلاش برای سنگ اندازی در مسیر عدم تحقق پیش بینی ولی امر مسلمین از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس است.
جایگاه لیبرال ها در اندیشه امام خمینی (ره)

جایگاه لیبرال ها در اندیشه امام خمینی (ره)

لیبرال ها قصد داشتند از بازرگان به عنوان سرپل اصلی خود، استراتژی شان را که مبتنی بر مشی وابستگی بود در بدنه جمهوری اسلامی تزریق کنند. تاریخ نشان می دهد ایستادگی حضرت امام خمینی در برابر مطالبات و خواسته های نابجای لیبرال ها زمینه تخریب ایشان را توسط این جریان سیاسی فراهم کرد.
۱۲۳