راهبرد معاصر

جشنواره بین المللی فیلم فجر؛ گردهمایی جهانی بدون سیاست‌گذاری فرهنگی

جشنواره بین المللی فیلم فجر؛ گردهمایی جهانی بدون سیاست‌گذاری فرهنگی

نبود سیاست‌گذاری کلی در جشنواره بین المللی فیلم فجر کاملا مشهود است و تا زمانی که چنین باشد چگونه می‌توان از سینمای ایران توقع ایجاد و پی‌ریزی یک حرکت اجتماعی و فرهنگی منطبق با آرمان‌های یک نظام داشت؛ که خود برخواسته از آن نظام است.
۱۲