راهبرد معاصر

دلیل اصلی تغییر سیاست رهبر انقلاب از نگاه کلان به خُرد در نامگذاری سال 97 چیست؟

دلیل اصلی تغییر سیاست رهبر انقلاب از نگاه کلان به خُرد در نامگذاری سال 97 چیست؟

تاکیدات رهبر انقلاب نسبت به مسئله اقتصاد علی‌الخصوص سیر جزئی تر شدن نام‌گذاری سالها شاید نشانی باشد از بی هویتی مسئولین اجرایی و یا غفلت آنان نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم تحقق کافی و وافی شعارهای سالیان گذشته
الزامات و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی

الزامات و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی

به منظور تحقق شعار سال، یعنی حمایت از کالای ایرانی موانعی وجود دارد و در ابتدا باید تلاش کرد این موانع را از پیشرو برداشت. به دنبال رفع این موانع برکات زیادی از قبل آن عاید اقتصاد کشور می گردد.