rahbordemoaser.ir

قبایل صعده که با عربستان همپیمان شدند!

قبایل صعده که با عربستان همپیمان شدند!

اخیرا، رسانه های وابسته به محور ریاض به بازتاب گسترده خبر ملاقات هیئتی از شیوخ قبایل صعده یمن با مسئولین سعودی منتشر کرده اند که مداقه در جزئیات آن نشان می دهد یک عملیات روانی بوده است.
الحدیده؛

الحدیده؛ "دین بین فو" جنگ یمن

نبرد الحدیده، از بسیاری جهات، به نبرد امریکا و متحدانش در ویتنام بر سر شهر نسبتا کوچک "دین بین فو" شباهت دارد که نتیجه آن، سرنوشت نهایی یک جنگ طولانی را مشخص کرد.
اقدام مشترک عربستان و سازمان ملل برای اشغال الحدیده چیست؟

اقدام مشترک عربستان و سازمان ملل برای اشغال الحدیده چیست؟

درگیری ها برای اشغال الحدیده، یک هفته است که به نزدیکی فرودگاه رسیده و اخبار رسیده حاکی از زمینگیر شدن محور ریاض در پشت دروازه های فرودگاه است؛ در چنین شرایطی، سازمان ملل به گونه ای وارد عمل شده که گویی، خواهان اقناع مدافع به عقب نشینی است نه آن که مهاجم را متوقف کند.
آیا سقوط

آیا سقوط "الحدیده"، پایان کار انصارالله خواهد بود؟

محور ریاض به تازگی توانسته پیشروی هایی در محور الحدیده داشته باشد و رسانه های خود را برای پوشش گسترده این پیروزی، به عنوان نقطه پایان انصارالله، بسیار فعال ساخته است اما مداقه در این موضو, نشان از اشتباه محاسباتی خاندان سعود و زاید دارد.
شکست ریاض از ابوظبی در یمن

شکست ریاض از ابوظبی در یمن

طی روزهای اخیر، اختلافات میان طیف نزدیک به امارات با طیف نزدیک به عربستان در یمن اوج گرفته و این دو را وارد یک جنگ سرد کرده است.
۱۲