راهبرد معاصر

ایران با القاعده ارتباط دارد؟!
اندیشکده آمریکای جدید بررسی کرد؛

ایران با القاعده ارتباط دارد؟!

اندیشکده «آمریکای جدید»در راستای ارزیابی ادعاهای مقامات واشنگتن درباره ارتباط ایران و القاعده نوشت:هیچ نشانه‌ای که گویای ارتباط و همدستی آنها با یکدیگر برای انجام حملات تروریستی باشد، وجود ندارد.