راهبرد معاصر

طراحان سناریو

طراحان سناریو "ادعای ضدایرانی دولت دانمارک" چه اهدافی را دنبال می کنند؟

سناریو ضدایرانی دولت دانمارک همسو با ادعای دولت بلژیک در 11 تیرماه مبنی بر بازداشت دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار بود، می باشد. فصل مشترک این دو سناریو، ادعای مقامات صهیونیستی مبنی بر انتقال اطلاعات این دو عملیات ادعایی به مقامات دو کشور اروپایی است!
۱۲۳