راهبرد معاصر

طرح واشنگتن برای همراه سازی مسکو در

طرح واشنگتن برای همراه سازی مسکو در "برجام موشکی"

برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران به یقین یکی از اولویت های امریکا برای محدود سازی توان برون مرزی و دفاعی دولت تجدید نظر طلب منطقه است که همراه کردن روسیه در این پرونده می تواند باعث، فشار مضاعف بر تهران برای پذیرش برجام موشکی را بوجود آورد.
نفت؛ ابزار روسیه در حیات خلوت آمریکا

نفت؛ ابزار روسیه در حیات خلوت آمریکا

نفت و گاز یکی از ابزارهای سیاسی-اقتصادی روسیه جهت برقراری روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای غرب آسیا، اهرمی برای حضور در حیات خلوت آمریکا و رقابت با آن، ابزاری برای حفظ تعادل در مناسبات اروپا و وسیله‌ای برای حفظ اتحاد با کشورهای همسو با خود بوده است.
درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه

درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه

انتخابات ریاست جمهوری روسیه مهم ترین اتفاق پس از همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که در معادلات حساس کنونی و ایفای نقش مسکو در منطقه از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
یمن، برگ برنده روسیه در برابر غرب

یمن، برگ برنده روسیه در برابر غرب

مسکو همزمان با پیروزی های اخیر خود در سوریه،‌ تلاش می کند تا در یکی دیگر از معادلات بزرگ منطقه ای یعنی یمن، تاثیرگذار باشد که این کار را از طریق پیش نویس قطعنامه تسلیحاتی یمن پیش می برد.
چالش‌های پیش‌روی اتحاد استراتژیک ایران و روسیه

چالش‌های پیش‌روی اتحاد استراتژیک ایران و روسیه

با ورود روسیه به جنگ سوریه بسیاری به این جمع بندی رسیدند که مسکو و تهران به متحدانی استراتژیک تبدیل شده اند در حالی که زوایای نسبتا پنهان در روابط میان دو طرف نشان از این دارد که چنین اظهاراتی با واقعیت سازگار نیست.
۱۲