rahbordemoaser.ir

FATF؛ نقض حاکمیت دولت به بهانه شفافیت

FATF؛ نقض حاکمیت دولت به بهانه شفافیت

پس از کشمکش فراوان میان موافقان و مخالفان لوایح مرتبط با FATF، در نهایت آخرین لایحه مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هرچند تا تایید نهایی این لایحه در شورای نگهبان زمان باقی مانده است، اما دولتمردان و نمایندگان مجلس باید توجهات لازم را برای مصون ماندن از آسیب های احتمالی آن را بکار گیرند.
چرا برخی مردم برای خرید کالاها به بازار هجوم می آورند؟

چرا برخی مردم برای خرید کالاها به بازار هجوم می آورند؟

مسئولین مملکتی تاثیر زیادی در رفتار مردم داشته اند. در بحبوحه ای که مردم مشکلات فراوانی دارند مجلس طرح ها و لایحه های بی ربطی را به صحن می برد. از سوی دیگر، با وجود انتقادات فراوان به عملکرد سیف، او مشاور ارشد رئیس جمهور می شود. آیا این دهن کجی به مردم نیست؟
برای مقابله با ابرتورم چه باید کرد؟
اصغر بالسینی، اقتصاددان تشریح کرد؛

برای مقابله با ابرتورم چه باید کرد؟

افزایش نقدینگی غیر تولیدی در اقتصاد ایران یکی از عوامل اصلی التهابات اخیر می باشد. این افزایش در ادامه می تواند زمینه ساز شکل گیری تورم های شدید باشد که به اقتصاد ملی آسیب می رساند.
4گام دشمن برای ضربه‌زدن به جمهوری‌اسلامی

4گام دشمن برای ضربه‌زدن به جمهوری‌اسلامی

اکنون دشمنان در گام چهارم اجرای استراتژی ضربه زدن حداکثری به نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، آن ها قصد دارند با تمرکز بر فروپاشی از درون و با دامن زدن به مطالبات و تحریک بنیادهای سیاسی، تاریخی، اقتصادی و ایدئولوژیک به اهداف شوم خود دست یابند.
۱۲