راهبرد معاصر

ریشه اقدامات اشتباه در اقتصاد، عدم شفافیت در سیاست گذاری است

ریشه اقدامات اشتباه در اقتصاد، عدم شفافیت در سیاست گذاری است

طی یک سال گذشته شاهد آن هستیم که دولت در مقام سیاست گذار اقتصادی، به طور مداوم سیاست های خود را تغییر داده و دلایل این تغییر رویکردها برای جامعه معین و مشخص نیست. در واقع به نظر می رسد ریشه بسیاری از اقدامات هزینه زای دولت، عدم شفافیت در سیاست گذاری است.
FATF؛ نقض حاکمیت دولت به بهانه شفافیت

FATF؛ نقض حاکمیت دولت به بهانه شفافیت

پس از کشمکش فراوان میان موافقان و مخالفان لوایح مرتبط با FATF، در نهایت آخرین لایحه مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هرچند تا تایید نهایی این لایحه در شورای نگهبان زمان باقی مانده است، اما دولتمردان و نمایندگان مجلس باید توجهات لازم را برای مصون ماندن از آسیب های احتمالی آن را بکار گیرند.
چرا برخی مردم برای خرید کالاها به بازار هجوم می آورند؟

چرا برخی مردم برای خرید کالاها به بازار هجوم می آورند؟

مسئولین مملکتی تاثیر زیادی در رفتار مردم داشته اند. در بحبوحه ای که مردم مشکلات فراوانی دارند مجلس طرح ها و لایحه های بی ربطی را به صحن می برد. از سوی دیگر، با وجود انتقادات فراوان به عملکرد سیف، او مشاور ارشد رئیس جمهور می شود. آیا این دهن کجی به مردم نیست؟
برای مقابله با ابرتورم چه باید کرد؟
اصغر بالسینی، اقتصاددان تشریح کرد؛

برای مقابله با ابرتورم چه باید کرد؟

افزایش نقدینگی غیر تولیدی در اقتصاد ایران یکی از عوامل اصلی التهابات اخیر می باشد. این افزایش در ادامه می تواند زمینه ساز شکل گیری تورم های شدید باشد که به اقتصاد ملی آسیب می رساند.
۱۲۳