راهبرد معاصر

معرفی خرمای ایران در برنامه منهای نفت
قسمت اول

معرفی خرمای ایران در برنامه منهای نفت

در برنامه تلویزیونی منهای نفت، که پنجشنبه ها ساعت 23:30 از شبکه سوم پخش می شود، و قسسمت اول آن هفته گذشته (15 آذر) روی آنتن رفت، خرمای ایران و ظرفیت های آن معرفی شد.
۱۲