راهبرد معاصر

خشونت‌های پاریس به روایت تصویر
حقوق بشر در مهد دموکراسی؛

خشونت‌های پاریس به روایت تصویر

با گذشت دو هفته از اعتراض جلیقه زردها در فرانسه، هنوز این کشور علی رغم وعده ها و اقدامات دولت رنگ آرامش به خود ندیده است.