راهبرد معاصر

جامعه شناسان تاکید می کنند:

"افسردگی اقتصادی"؛ محصول تئوریزه شدن اندیشه آمریکایی در مدیریت اجرایی

ایمانی جاجرمی جامعه شناس می گوید: «امروز مشکلات اقتصادی و تورم به سوگ فقرا و جشن اغنیا تبدیل شده، حال آنکه حضرت امام(ره) فرمودند کسانی در راس امور قرار بگیرند که درد فقرا را چشیده باشند.»
وقتی تاکتیک

وقتی تاکتیک "فاصله گذاری با دولت" خنثی می شود

با وجود اینکه جریان اصلاحات تلاش می کند سفره خود را ازدولت جدا کند، اما در عمل شاهد هستیم این جریان سیاسی نتوانسته در کتمان حقیقت موفق ظاهر شود و در پشت پرده های تعیین کننده جهت ظهور و بروز انتخاباتی، به این نکته توجه می شود که اگر قرار به حضور با گزینه مستقیم است می بایست " چالش‌هایی که امروز مردم با آن مواجهند رفع شده باشد" تا بتوان شانسی برای پیروزی در انتخابات 1400 متصور بود.
نقدی بر تملق در ادبیات سیاسی اردونشینان اصلاحات

نقدی بر تملق در ادبیات سیاسی اردونشینان اصلاحات

روزنامه آرمان تا پیش از انتخاب حناچی به عنوان شهردار منتخب، تمام ابزارهای تبلیغاتی خود را از رهگذر ارائه تحلیل و اخذ مصاحبه برای انتخاب محسن هاشمی به کار گرفت که به نظر می رسد پس از خوردن تیر این ارگان رسانه ای به سنگ، اینک در اندیشه نفوذ در باورهای پیروز حناچی دارد.