راهبرد معاصر

تداوم حرکت بهاری‌ها در مسیر نامبارک
جوانفکر: مخاطب سخنان رهبری احمدی نژاد نبوده است!

تداوم حرکت بهاری‌ها در مسیر نامبارک

با چراغ سبز جوانفکر به عنوان مشاور رسانه ای احمدی نژاد، به نظر می رسد در ادامه رئیس جمهور سابق در راستای اهداف قدرت طلبانه خود قبای یک اپوزسیون را به شکل کامل بر تن کند، البته به نظر می رسد این نقش برای افکارعمومی باورپذیر نیست و این قبا نیز به تن او گشاد باشد.