rahbordemoaser.ir

ترور احتمالی جمال خاشقچی و آینده روابط ترکیه و عربستان

ترور احتمالی جمال خاشقچی و آینده روابط ترکیه و عربستان

ترور جمال خاشقچی می‌تواند روابط عربستان و ترکیه را وارد فاز بحران دیپلماتیک کند؛ به ویژه اینکه روابط ریاض و آنکارا با چالش های زیادی مواجه شده و پس از نزدیکی اردوغان به محور ایران و روسیه در سوریه انتقادهای آل‌سعود از اردوغان بسیار زیاد شده است.
۱۲۳۴