برچسب ها - انس طلا

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۲۳۱۵ دلار و ۲۳ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۵۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۹۱ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۴۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۲۳۲۷ دلار و ۳۳ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۳۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۳۴۳ دلار و ۲۶ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۳۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۲۳۵۷ دلار و ۵ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۳۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۶ درصد کاهش به ۲۴۰۱ دلار و ۱۹ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۱۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۲۳۵۸ دلار و ۸۱ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۳۲۴ دلار رسید.
کد خبر: ۲۳۹۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۵ درصد افزایش به ۲۳۱۲ دلار و ۱۹ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۹۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۲۶ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۹۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۸۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۷۷ درصد کاهش به ۲۳۰۹ دلار و ۳۷ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۷۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۳۸۳ دلار و ۱۴ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۶۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۲۲۸۶ دلار و ۲۸ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۴۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۲۰۳۳ دلار و ۴ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۰۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۴ درصد افزایش به ۲۰۳۵ دلار و ۴۰ سنت رسید.
کد خبر: ۲۲۹۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۲۰۲۵ دلار و ۹۰ سنت رسید.
کد خبر: ۲۲۹۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۲۰۲۹ دلار و ۶۰ سنت رسید.
کد خبر: ۲۲۹۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۱ درصد افزایش به ۲۰۲۱ دلار و ۹۲ سنت رسید.
کد خبر: ۲۲۹۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۲۰۳۴ دلار و ۹۵ سنت رسید.
کد خبر: ۲۲۷۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

تحلیل های برگزیده