بین‌الملل

بین‌الملل-rahbordemoaser.ir

تحلیل ویژه
ترامپ: نژادپرست نیستم

ترامپ: نژادپرست نیستم

رئیس جمهور سابق آمریکا با اینکه بار‌ها به دلیل اظهارات نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته است، به تازگی ادعا کرده است که نژادپرست نیست.
تحلیل های برگزیده