عناوین کل اخبار

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

معمای تشکیل دولت حداقلی در آمریکا
یادداشت اختصاصی حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل؛

معمای تشکیل دولت حداقلی در آمریکا

حدود ۶۰ درصد شهروندان آمریکایی نسبت به حضور مجدد رئیس جمهور کنونی یا سابق آمریکا در کاخ سفید دید مثبتی ندارند و انتخاب آن‌ها، صرفاً به واسطه ترس است. این موضوع به معنای غلبه وزن آرای سلبی بر آرای ایجابی در انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال آن تشکیل دولتی ضعیف با انبوهی از مخالفان و منتقدان خواهد بود.
تحلیل های برگزیده