جامعه

جامعه-rahbordemoaser.ir

پرونده های ویژه
حق‌التدریس اردیبهشت ماه معلمان پرداخت شد

حق‌التدریس اردیبهشت ماه معلمان پرداخت شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: تا ۳۰ مهر که کلاس‌های درس تثبیت شد، اگر نیروی مازاد در منطقه‌ای داشتیم و شرایط خاص داشت می‌توانیم با بازنشستگی طبق شرایط موافقت کنیم.
سرانجام طرح ترافیک خبرنگاران

سرانجام طرح ترافیک خبرنگاران

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران درباره طرح ترافیک جدید در پایتخت و سرانجام طرح ترافیک خبرنگاران توضیحاتی ارائه داد.
بیشترین کلاس درس تخریبی در کدام منطقه تهران است؟

بیشترین کلاس درس تخریبی در کدام منطقه تهران است؟

مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران با اشاره به اینکه بیشترین کلاس‌های درس تخریبی در ۹ منطقه تهران قرار دارند، گفت: انبوه‌سازان منطقه ۲۲ مدرسه نسازند پایان کار از شهرداری دریافت نمی‌کنند.
تحلیل های برگزیده