برچسب ها - مرکز مبادلات ارزی

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۶۲۴ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۵۹۹ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۵۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۵۳۵ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۵۱۶ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۴۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۵۰۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۴۹۱ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۴۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۵۰۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۴۹۱ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۴۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۲۸۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۱۸۷ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۴۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۱۸۲ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۱۸۷ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۳۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۱۸۲ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۱۸۷ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۳۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۵ هزار و ۲۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۲ هزار و ۴۳ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۲۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۹۰ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۹۱۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۲۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۹۱۶ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۹۳۸ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۲۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۱۱ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۴۰ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۲۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۱۱ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۴۰ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۱۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سرعت کاهش قیمت‌ها در معاملات نخست صبح امروز در بازار تهران با افزایش بیشتر نسبت به روزهای قبل بوده است تا جایی که دلار به کف کانال ۵۷ هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۲۴۱۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۶۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۹۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۰۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۶۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۹۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۰۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۷۹ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۹۰۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۰۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۷۹ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۹۰۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۰۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴ هزار و ۸۷۹ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۴۰۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴ هزار و ۷۸۳ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱ هزار و ۸۱۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۳۹۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۷۸۳تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۱۴ تومان رسید.
کد خبر: ۲۳۹۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تحلیل های برگزیده