برچسب ها - قیمت لیر

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۴ اسفند ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۳۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۳ اسفند ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۳۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 2 اسفند ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۳۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 30 بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۲۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۱۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 20 بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۱۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز 19 بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد.
کد خبر: ۱۲۱۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 19 بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۱۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۱۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۰۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 16 بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۰۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۰۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۰۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۲۰۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۱۹۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز ۹ بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۱۹۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

در پی اوضاع بحرانی اقتصاد در ترکیه قیمت لیر ترکیه نیز با نوسانات زیادی همراه است در ادامه قیمت لیر ترکیه در امروز 6 بهمن ۱۴۰۰ را می‌آوریم.
کد خبر: ۱۱۹۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

تحلیل های برگزیده