انتخابات - سایر

انتخابات-rahbordemoaser.ir

نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تهران  1400

نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری تهران 1400

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: براساس شمارش آرا به ترتیب علی رضا اعرافی، حسینعلی سعدی و احمد دانش مومن توانسته‌اند بیشترین آرای انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان را در این استان کسب کنند.
تحلیل های برگزیده