برچسب ها - نفت برنت

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۳۶ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۶۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۷ سنت معادل ۰.۲۰ درصد کاهش به ۸۴ دلار و ۸ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۵۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۳ سنت معادل ۰.۱۶ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۶۲ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۵۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۰ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۲۵ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۵۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۲ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۵۳ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۴۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۴ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۸۱ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۵ سنت معادل ۰.۳۱ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۶۲ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۴۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۷ سنت معادل ۰.۹۴ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۱۱ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۳۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۶ سنت معادل ۰.۱۹ درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۳۸ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۳۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۲ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۲۸ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۲۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۳۱ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۲۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۳ سنت معادل ۰.۷۶ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۲۵ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۲۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۴ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۳۴ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۱۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۰ سنت معادل ۰.۶۱ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۸۸ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۵ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۴۴ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۰۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با یک دلار و ۹ سنت معادل ۱.۳۰ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۷۹ سنت رسید.
کد خبر: ۲۴۰۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۲ سنت معادل ۰.۲۶ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۹۴ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۹۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۰ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۲۹ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۹۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۲ درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۸۵ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۹۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۴ سنت معادل ۰.۶۱ درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۸۶ سنت رسید.
کد خبر: ۲۳۸۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار