به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت:

 

قسمت بیستم هیئت مدیره و برنامه ریز #نهنگ_آبی #ویشکا_آسایش.

 

حمیدرضا آذرنگ