به گزارش راهبرد معاصر؛  جدیدترین قیمت خودرو‌های پرفروش امروز، پنج شنبه ( ۲۴ مرداد۹۸) در بازار به شرح زیر است:

 

قیمت خودرو‌های پرفروش در ۲۴ مرداد ۹۸ + جدول