ساز و کار خرید اموال متروکه از سازمان اموال تملیکی چیست؟-راهبرد معاصر

ساز و کار خرید اموال متروکه از سازمان اموال تملیکی چیست؟

برای خرید اموال متروکه از اموال تملیکی باید براساس شیوه‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است اقدام شود.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۱ - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 07
کد خبر: ۲۳۹۷۲۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ براساس ماده 404 شیوه‌نامه جامع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، در مواردی که کالای متروکه غیر دولتی با صاحب کالا تهاتر نگردیده و به فروش رسیده باشد، در صورت مراجعه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی (با وکالت خاص مربوط به پرونده حاصل فروش) برای دریافت حاصلفروش مدیر استان می‌بایست به شرح زیر اقدام نماید:

 

1. اخذ درخواست کتبی از صاحب کالا یا نماینده قانونی وی مبنی بر مطالبه ،حاصلفروش اخذ اصل با وکالتنامه برابر اصل شده اخذ تصویر پشت
روی کارت ملی پس از مشاهده و تطبیق با اصل کارت اخذ تصویر شناسنامه پس از مشاهده و تطبیق با اصل شناسنامه
ماده ٣٤ قانون

2. بررسی و حصول اطمینان از وجود باقیمانده حاصلفروش پس از کسر 10 درصد کارمزد سازمان و هزینه‌های موضوع

3. استعلام نام صاحب کالا از گمرک و احراز هویت توسط سازمان در صورت مراجعه نماینده قانونی صاحب کالا، بررسی اصالت و تاریخ اعتبار وکالتنامه و احراز هویت وی

4. استعلام هزینههای پرداختی توسط صاحب مال اعم از هزینههای حمل زمینی، دریایی و هوایی ، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه های نگهداری کالا انبارداری و...) از مراجع ذیربط در صورت ادعای صاحب کالا مبنی بر پرداخت هر یک از هزینه های مذکور

5. استعلام حواله ترخیصیه از شرکت حمل و نقل در صورت ارائه حواله مذکور از سوی صاحب کالا استعلام اصالت آن از مرجع ذیربط)
6. ارسال درخواست صاحب کالا و اصل پرونده مربوطه به همراه همه مستندات مراحل فوق الذکر به مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول

اقدامات مدیریتهای ستادی

بررسی و رفع نواقص احتمالی مدارک ارسالی توسط مدیریت جمع آوری و نگهداری اموال منقول و ارائه آن به معاون بهره برداری و فروش اموال منقول جهت تأیید و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع
صدور دستور توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به مدیریت امور مالی مبنی بر پرداخت حاصلفروش
پرداخت حاصلفروش به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی توسط مدیریت امور مالی پس از بررسی و تأیید نهایی مدارک و مستندات مربوطه حداکثر به مدت یک هفته

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده