جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۸,۶۱۴ -۲۰,۷۷۷ -۱.۵۸ امروز
۱,۳۳۹,۳۹۱ -۱۳,۶۲۰ -۱.۰۲ روز قبل
۱,۳۵۳,۰۱۱ ۳۱,۳۹۶ ۲.۳۲ ۳ روز پیش
 

 

 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار امروز با کاهش ۲.۰۸ درصدی، از ۲۹,۵۰۰ (بیست و نه هزار و پانصد ) تومان به ۲۸,۹۰۰ (بیست و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۹۰۰ -۶۰۰ -۲.۰۸ امروز
۲۹,۵۰۰ -۴۰۰ -۱.۳۶ روز قبل
۲۹,۹۰۰ ۳۰۰ ۱ ۳ روز پیش
 

 

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۳۴,۵۷۶ (سی و چهار هزار و پانصد و هفتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۷۶ ۳۵ ۰.۱ امروز
۳۴,۵۴۱ -۴۶۵ -۱.۳۵ روز قبل
۳۵,۰۰۶ -۳۶ -۰.۱۱ ۲ روز پیش
 

 

آخری نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۸,۱۷۵ (سی و هشت هزار و یکصد و هفتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۱۷۵ ۰ ۰ امروز
۳۸,۱۷۵ -۴۸۲ -۱.۲۷ روز قبل
۳۸,۶۵۷ ۱۸۲ ۰.۴۷ ۲ روز پیش
 

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۰۲۰ (هشت هزار و بیست ) تومان معامله شد.

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۸۶ درصدی، از ۳,۸۲۰ (سه هزار و هشتصد و بیست ) تومان به ۳,۷۵۰ (سه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

 

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲۲,۱۷۸ (بیست و دو هزار و یکصد و هفتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۳۸۷ تومان کاهش، ۲۰,۸۴۶ (بیست هزار و هشتصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 14,100,000 (چهارده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 4.97 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۴.۹۷ امروز
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۷۱ روز قبل
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۵.۲۶ ۳ روز پیش
 

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۸۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۵۷ امروز
۸,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۵ روز قبل
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴.۸۷ ۳ روز پیش
 

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۹۷ درصدی، از ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان به ۵,۱۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

 

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۵۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.