به گزارش تصویری؛ عکسی که بهاره کیان افشار از خود منتشر کرد. وی این تصویر را به اشتراک گذاشته است:

 

بهاره کیان افشار