نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۹ ارز با روند صعودی، ۱۷ ارز با روند نزولی و ۱۰  ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

افزایش  قیمت ۱۹ ارز در بازار بین بانکی

افزایش  قیمت ۱۹ ارز در بازار بین بانکی