جامعه - فضای مجازی

جامعه-rahbordemoaser.ir

شکایت تیک‌تاک از کاخ سفید

شکایت تیک‌تاک از کاخ سفید

تیک تاک و شرکت مادر چینی اش (بایت دنس) در دادگاه فدرال آمریکا شکایتی ثبت کرده اند تا جلوی اجرای قانون فروش یا مسدودسازی این اپ را بگیرند.
تحلیل های برگزیده