جامعه - دانشگاه

جامعه-rahbordemoaser.ir

دستگیری ۲ داوطلب متقلب در اولین روز کنکور

دستگیری ۲ داوطلب متقلب در اولین روز کنکور

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری از دستگیری دو داوطلب به دلیل همراه داشتن ابزار الکترونیک در اولین روز کنکور خبر داد و تأکید کرد: با تمهیدات پیش‌بینی شده همراه داشتن هر گونه ابزار الکترونیک در جلسه آزمون سراسری شناسایی می‌شود.
تحلیل های برگزیده