برچسب ها - بازرسی از تجهیزات تفریحی

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه ۵۱۰ بازرسی از تجهیزات تفریحی در استان تهران از ابتدای امسال انجام شد، گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش استفاده از تجهیزات بازی، طرح نظارت بر استاندارد تجهیزات و مراکز بازی، در استان تهران با شدت بیشتری اجرا و پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۲۴۰۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تحلیل های برگزیده