به گزارش راهبرد معاصر؛ تصویری از پدرام کریمی و همسرش، در شب تولد ۴۳ سالگی‌اش را مشاهده می کنید.

 

پدرام کریمی