به گزارش راهبرد معاصر؛ اسدالله یکتا با انتشار این عکس نوشت: #پسرام دست گل های بابا به ترتیب سن وایسادن...

 

اکبر یکتا، احمد یکتا، امیر یکتا، محمد یکتا... خدایا شکرت

 

گفتنی است در روزهای اخیر عکسی از اسدالله یکتا و دوستش منتشر شده که به اشتباه پسرش معرفی شده است.

اسدالله یکتا