برچسب ها - تبدیل مجوزهای کاغذی

صفحه اصلی-rahbordemoaser.ir

برچسب ها
 بر اساس گزارش درگام ملی مجوزها، تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز ۲۳ اردیبهشت ماه امسال به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۷۰۲ هزار و ۶۸۳ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۶۶۶ هزار و ۶۹ مجوز است.
کد خبر: ۲۴۰۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هفتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به 452 هزار و 48 مجوز رسید.
کد خبر: ۲۳۸۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تحلیل های برگزیده