به گزارش راهبرد معاصر؛ اشکان خطیبی با انتشار این عکس نوشت: چهل سال به سرعت هوا رفتن همین بادکنک ها گذشت.


این جا پایان فصل بلوغه...آغاز فصل تکامل!


پس چرا روح من هنوز تشنه ی بازیگوشی و بی قراریه؟!


قدردان مشعوف تک تک شادباش هاتون هستم. در شادی هاتون جبران کنم!!!
تلاش می کنم بهتر و کامل تر باشم.


برای خودم.برای جهان.برای تو

خطیبی