به گزارش راهبرد معاصر؛ تصویر منتشر شده از حضور باران کوثری در جشن حافظ را مشاهده می کنید.

 

باران کوثری