این بازی ساعت ۱۹:۱۵ آغاز خواهد شد.

 

برنامه دیدار های این هفته به شرح زیر است.